Το βιβλίο στη ζωή του παιδιού από τους πρώτους μήνες: η συμβολή του Επισκέπτη Υγείας

(Θεσσαλονίκη, 3/3/2018)

 

Επιστημονική ευθύνη: Ευανθία Σακελλάρη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης και το παρακολούθησαν 22 επισκέπτριες υγείας.