top of page

Στόχοι

1. Η ενημέρωση της κοινωνίας για τη σημασία που έχει η ανάγνωση στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και στη γενικότερη πορεία της ζωής των παιδιών, καθώς και η ανάδειξη του δικαιώματος των παιδιών στην ανάγνωση και στη γνώση.

2. Η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας για τα θέματα του αναγνωστικού γραμματισμού και η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή πολιτικών που θα στοχεύουν στην παροχή περισσότερων αναγνωστικών ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από τα πιο ευάλωτα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, καθώς και για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον με περιορισμένα μορφωτικά ερεθίσματα.

3. Η διαμόρφωση συμπράξεων ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας, τους παιδαγωγούς και τους βιβλιοθηκονόμους, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων προώθησης της ανάγνωσης στην οικογένεια.

4. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς που υλοποιούν προγράμματα για την προώθηση της ανάγνωσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, καθώς και με δημόσιους φορείς, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, επιστημονικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, μη κερδοσκοπικά σωματεία και ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τη διάδοση της ανάγνωσης και για την ενίσχυση του αναγνωστικού γραμματισμού, με αντικείμενα συνεργασίας μεταξύ άλλων: α) δράσεις για την αναγνωστική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, β) δράσεις για την αναγνωστική ευαισθητοποίηση της οικογένειας, γ) δράσεις και προγράμματα για την προώθηση της ανάγνωσης στα παιδιά, δ) δράσεις και προγράμματα για την προώθηση του οικογενειακού γραμματισμού, και ε) δημιουργία και λειτουργία παιδικών βιβλιοθηκών.

5. Η μελέτη και η ανάδειξη των ελλειμμάτων στις πολιτικές ανάγνωσης που ασκούνται στην Ελλάδα και η προώθηση πολιτικών για την αντιμετώπισή τους.

6. Η διεξαγωγή ερευνών και η συλλογή στοιχείων και δεδομένων για θέματα συναφή προς το σκοπό και τους στόχους του Σωματείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.jpg
Φωτογραφία: Μαρία Παπαευθυμίου
bottom of page